Terms

HANDELSBETINGELSER

Vilkår og betingelser for produkter/ydelser på GrandCruWine.dk

 

 1. Omfang og afgrænsning

Du accepterer, at butikken på GrandCruWine.dk ikke er en webbutik, men et formidlerredskab mellem dig og parterne bag GrandCruWine. Der kan derfor ikke fortages køb direkte via webbutikken.

Du indgår ikke en aftale med GrandCruWine.  Aftalen indgår du direkte med den enkelte Leverandør.

Med Leverandøren menes en af parterne bag GrandCruWine.dk.

Kun personer eller juridiske personer som er erhvervsdrivende kan anvende butikken på GrandCruWine.

Ved afgivelse af et tilbud, bekræfter du, at du ikke handler i din egenskab af forbruger.

Nærværende vilkår og betingelser gælder for alle forhold mellem dig og GrandCruWine, samt mellem dig og Leverandøren.

Mellem dig og Leverandøren kan gælde yderligere betingelser, som f.eks. medlemsvilkår eller licensbetingelser, som du kan finde informationer om under de enkelte produkter og som du vil blive bedt om at accepterer.

 

 1. Tidspunkt for endelig og bindende aftale

Endelig aftale mellem dig og Leverandøren er først indgået, når Leverandøren har sendt en ordrebekræftelse til dig.

Den e-mail fra GrandCruWine, som du modtager, er blot en bekræftelse af, at du har afgivet et tilbud til Leverandøren.

 

 1. Betaling og pris

Betalingen foretages direkte til Leverandøren i henhold til den af leverandøren anviste eller på fakturaen angivne betalingsmåde.

Alle opgivne priser er eksklusiv moms.

 1. Levering

Leverandøren er ikke forpligtet til at foretage levering af produktet/ydelsen, før betalingen er registreret hos Leverandøren.

Når betaling er registreret, skal Leverandøren inden for rimelig tid og under hensyn til produktets/ydelsens karakter – foretage levering til dig. Du kan i din bestilling angive hvornår du ønsker levering/behøver levering.

Eventuelle oplyste leveringstider er anslåede tider.

 

 1. Dine forpligtelser

Du er forpligtet til at yde Leverandøren den nødvendige bistand og den nødvendige dokumentation for at Leverandøren kan foretage levering.

 

 1. Forbehold

Leverandøren kan frit og uden begrundelse undlade at sende en accept til dig.

Leverandøren kan vælge at sende dig et nyt tilbud, hvis Leverandøren mener, at sagens kompleksitet eller lign. forhold nødvendiggør en ændring i pris og/eller vilkår.

Du er først bunde bundet af tilbudet, når du har accepteret tilbudet.

 

 1. Fortrydelsesret 

Fortryder du dit tilbud til Leverandøren, kan du tilbagekalde dit tilbud indtil det tidspunkt hvor du har modtaget en ordrebekræftelse fra Leverandøren.

 

 1. Reklamationsfrist 

Reklamation skal ske direkte over for Leverandøren og skal ske straks en fejl eller mangel er konstateret.

Du er forpligtet til at forvisse dig om, at du har modtaget korrekt levering, straks du har modtaget levering.

 

 1. Ansvar 

Leverandøren og/eller GrandCruWine kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Andet ansvar følger dansk rets almindelige regler.

For nogle produkter/tjenesteydelser gælder særlige ansvarsbegrænsninger.

 

 1. Henvendelser til Leverandøren 

Spørgsmål vedrørende levering og betaling med videre kan ske direkte til Leverandørerne.

 

 1. Persondata 

GrandCruWine og Leverandørens behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven.

GrandCruWine er dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlede persondata. GrandCruWine har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, mod at persondata, der behandles på hjemmesiden, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Du kan kontakte GrandCruWine og Leverandøren, såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dig, eller hvis du ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.

Kunde/ordredata er ikke beskyttet ved kryptering under transmission og ved den efterfølgende opbevaring.

Oplysninger vedrørende dit tilbud opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for GrandCruWine eller Leverandøren, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Oplysninger om dig – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes af GrandCruWine og Leverandøren kun til at opfylde dit tilbud.

GrandCruWine eller Leverandøren videregiver i intet tilfælde dine oplysninger til tredjemand. GrandCruWine eller Leverandøren benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette.

 

(Alt. 2) Nyhedsbreve

Leverandørens behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven.

Leverandøren er dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlede persondata. Leverandøren har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, mod at persondata, der behandles på hjemmesiden, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Brugere kan kontakte Leverandøren, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.

Kunde/odredata er [ikke] beskyttet ved kryptering under transmission og den efterfølgende opbevaring.

Oplysninger vedrørende kundens bestilling opbevares i [INDSÆT] år, hvorefter oplysningerne automatisk, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Leverandøren, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende.. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Oplysninger om kunderne – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes af Leverandøren kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Leverandøren videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Leverandøren benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

Dog kan Leverandøren via e-mail sende kunden nyhedsbreve og produktinformation og andet materiale om egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser. Kunden kan når som helst gebyrfrit frabede sig at modtage sådanne henvendelser pr. e-mail, telefon eller fax.

 

 1. Forbehold for trykfejl m.v. 

GrandCruWine og Leverandøren tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

 

 1. Brug af e-mail og øvrige kontaktinformationer

Du accepterer, at GrandCruWine og de Leverandøren må anvende den oplyste e-mailadresse og de øvrige kontaktinformationer til at kontakte dig vedrørende bestillingen.

 

 1. Lovvalg og værneting

Ved en tvist mellem dig og Leverandøren og/eller GrandCruWine er dansk ret gældende.

Alle tvister skal indbringes for Retten i København som første instans.